BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Nước Suối, Nước Khoáng
1 Nước Khoáng Bidrico (Úp) Bình 25,000 [4661] Nước Khoáng Bidrico (Úp)
2 Nước Khoáng Bidrico (Vòi) Bình 25,000 [4662] Nước Khoáng Bidrico (Vòi)
3 Nước Khoáng Aquafina 1.5L Thùng 115,000 [48257] Nước Khoáng Aquafina 1.5L
4 Nước Khoáng Aquafina 350 Ml Thùng 95,000 [48258] Nước Khoáng Aquafina 350 Ml
5 Nước Khoáng Aquafina 500Ml Thùng 110,000 [48259] Nước Khoáng Aquafina 500Ml
6 Nước Khoáng Lavie 350 Ml C Thùng 70,000 [48260] Nước Khoáng Lavie 350 Ml C
7 Nước Khoáng Lavie 350 Ml T Thùng 90,000 [48261] Nước Khoáng Lavie 350 Ml T
8 Nước Khoáng Lavie 500 Ml Thùng 90,000 [48262] Nước Khoáng Lavie 500 Ml