BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Pallet Nhựa
1 Khung Nhựa Ràng Pallet cái 0 [23618] Khung Nhựa Ràng Pallet
2 Pallet Box 1,1M - 895 cái 0 [23619] Pallet Box 1,1M - 895
3 Pallet Box 1,2M - 1114 cái 0 [23620] Pallet Box 1,2M - 1114
4 Pallet Box 1,2M - 1123 cái 0 [23621] Pallet Box 1,2M - 1123
5 Pallet D4-1092 cái 0 [23622] Pallet D4-1092
6 Pallet D4-1210 cái 0 [23623] Pallet D4-1210
7 Pallet D4-896 cái 0 [23624] Pallet D4-896
8 Pallet D4-977 cái 0 [23625] Pallet D4-977
9 Pallet Lắp Ráp 1,2M cái 0 [23626] Pallet Lắp Ráp 1,2M
10 Pallet Lắp Ráp 1.1M cái 0 [23627] Pallet Lắp Ráp 1.1M
11 Pallet Nhựa Ht-481 cái 0 [23628] Pallet Nhựa Ht-481
12 Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt Ht-327 cái 0 [23629] Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt Ht-327
13 Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt Ht-402 cái 0 [23630] Pallet Nhựa Liền Khối 1 Mặt Ht-402