BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Phấn Viết
1 Bút Phấn Nước Cm-01 Thiên Long cái 0 [26195] Bút Phấn Nước Cm-01 Thiên Long
2 Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01 Vỉ 2 Cây cái 0 [26196] Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01 Vỉ 2 Cây
3 Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01 cái 0 [26197] Bút Phấn Nước Thiên Long Cm-01
4 Phấn Trắng Có Bụi MIC 100 Viên 500G Hộp 20,000 [42439] Phấn Trắng Có Bụi MIC 100 Viên 500G
5 Phấn Trắng Không Bụi MIC 10 Viên Hộp 5,000 [8934871202053] Phấn Trắng Không Bụi MIC 10 Viên product.origin(6,)
6 Phấn Trắng Không Bụi MIC 100 Viên Hộp 35,000 [8934578032900] Phấn Trắng Không Bụi MIC 100 Viên product.origin(6,)
7 Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Đỏ 100 VIÊN Hộp 28,000 [42442] Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Đỏ 100 VIÊN
8 Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Trằng 100 VIÊN Hộp 25,000 [8934578029076] Phấn Cây (Phấn Sáp) Hồng Ân Màu Trằng 100 VIÊN product.origin(6,)
9 Phấn Johnson Baby 400Gam Hộp 0 [42444] Phấn Johnson Baby 400Gam
10 Phấn Màu Không Bụi MIC 10 Viên Hộp 5,000 [8934871202060] Phấn Màu Không Bụi MIC 10 Viên product.origin(6,)
11 Phấn Màu Không Bụi MIC 100 Viên Hộp 39,000 [8934871202084] Phấn Màu Không Bụi MIC 100 Viên product.origin(6,)
12 Phấn Không Bụi 10 Viên Thiên Long DC-008 Hộp 4,000 [8935001838852] Phấn Không Bụi 10 Viên Thiên Long DC-008 product.origin(6,)
13 Phấn Màu Viết Bảng (Hi Chalk) 10 Viên Hộp 10,833 [56266] Phấn Màu Viết Bảng (Hi Chalk) 10 Viên