BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Phụ Kiện Bảng
1 Bộ Đồ Dùng Lau Bảng Deli E7839 Bộ 0 [5023] Bộ Đồ Dùng Lau Bảng Deli E7839
2 Ốc Lắp Bảng cái 0 [5909] Ốc Lắp Bảng
3 Lau Bảng (Th) cái 0 [5910] Lau Bảng (Th)
4 Lau Bảng 112Mm X 55Mm Deli E7837 cái 19,000 [6921734978370] Lau Bảng 112Mm X 55Mm Deli E7837 product.origin(6,)
5 Lau Bảng Bến Nghé cái 14,000 [8935024510193] Lau Bảng Bến Nghé product.origin(6,)
6 Lau Bảng Bọc Nhung cái 20,000 [5913] Lau Bảng Bọc Nhung
7 Lau Bảng Deli E7810 cái 14,000 [6921734978103] Lau Bảng Deli E7810 product.origin(6,)
8 Lau Bảng Deli E7840 cái 12,000 [6921734978400] Lau Bảng Deli E7840 product.origin(6,)
9 Lau Bảng Từ Deli E7834 cái 0 [5916] Lau Bảng Từ Deli E7834
10 Lau Bảng Từ Deli E7838 cái 0 [5917] Lau Bảng Từ Deli E7838
11 Lau Bảng Từ Tính Artline cái 0 [5918] Lau Bảng Từ Tính Artline
12 Lau Bảng Xốp Lớn cái 6,000 [8934578026495] Lau Bảng Xốp Lớn
13 Lau Bảng Xốp Nhỏ cái 2,000 [8934578039541] Lau Bảng Xốp Nhỏ