BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Pin, Sạc Pin
1 Bộ Sạc Camelion 2A, 3A Cái 205,000 [22930] Bộ Sạc Camelion 2A, 3A
2 Bộ Sạc Camellion 9V Cái 0 [22931] Bộ Sạc Camellion 9V
3 Máy Sạc Pin Energizer 2A Cái 0 [22932] Máy Sạc Pin Energizer 2A
4 Máy Sạc Pin Energizer 2A + Kèm 2 Cặp Pin Cái 0 [22933] Máy Sạc Pin Energizer 2A + Kèm 2 Cặp Pin
5 Hdmi-Vga Cái 95,000 [23288] Hdmi-Vga
6 Pin 2A Energizer (vỉ màu xanh) Cặp 32,000 [23325] Pin 2A Energizer (vỉ màu xanh)
7 Pin 2A Panasonic (Thường) Cặp 8,000 [8887549037252] Pin 2A Panasonic (Thường) product.origin(6,)
8 Pin 2A Panasonic Alkaline Lr Cặp 30,000 [4984824089198] Pin 2A Panasonic Alkaline Lr
9 Pin 2A ToSHiba Cặp 8,000 [23328] Pin 2A ToSHiba
10 Pin 3A Energizer (vỉ màu xanh) Cặp 35,000 [23329] Pin 3A Energizer (vỉ màu xanh)
11 Pin 3A Energizer (Viên) Cặp 25,000 [23330] Pin 3A Energizer (Viên)
12 Pin 3A Panasonic (Thường) Cặp 10,000 [8887549053740] Pin 3A Panasonic (Thường)
13 Pin 3A Panasonic Alkaline Lr Cặp 30,000 [4984824089020] Pin 3A Panasonic Alkaline Lr