BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Quần Áo Chống Hóa Chất
1 Quần Áo Chống Hóa Chất Deltaplus Dt117 Bộ 0 [4757] Quần Áo Chống Hóa Chất Deltaplus Dt117
2 Quần Áo Chống Hóa Chất Dupont Tyvek Bộ 0 [4758] Quần Áo Chống Hóa Chất Dupont Tyvek
3 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size L Bộ 250,000 [4759] Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size L
4 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size M Bộ 250,000 [4760] Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size M
5 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size XL Bộ 0 [4761] Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 2000 Size XL
6 Quần Áo Chống Hóa Chất Alphatec 3000 Size L Bộ 530,000 [4762] Quần Áo Chống Hóa Chất Alphatec 3000 Size L
7 Quần Áo Chống Hóa Chất Alphatec 3000 Size M Bộ 530,000 [4763] Quần Áo Chống Hóa Chất Alphatec 3000 Size M
8 Quần Áo Chống Hóa Chất Alphatec 3000 Size XL Bộ 0 [4764] Quần Áo Chống Hóa Chất Alphatec 3000 Size XL
9 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 4000 Bộ 550,000 [4765] Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 4000
10 Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 4000 Size M Bộ 0 [4766] Quần Áo Chống Hóa Chất Microchem 4000 Size M
11 Quần Áo Chống Hóa Chất Microgard 2000 Bộ 0 [4767] Quần Áo Chống Hóa Chất Microgard 2000
12 Quần Áo Chống Hóa Chất Microgard 2000 Comfort Bộ 0 [4768] Quần Áo Chống Hóa Chất Microgard 2000 Comfort