BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Quần Áo Chống Tĩnh Điện
1 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size L, Màu Hồng Bộ 105,000 [4769] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size L, Màu Hồng
2 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size M, Màu Hồng Bộ 105,000 [4770] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size M, Màu Hồng
3 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size XL, Màu Hồng Bộ 105,000 [4771] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size XL, Màu Hồng
4 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Size L Màu Trắng Bộ 120,000 [8934578023610] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Size L Màu Trắng
5 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Size M, Màu Trắng Bộ 120,000 [8934578023638] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Size M, Màu Trắng
6 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size S, Màu Trắng Bộ 105,000 [4774] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size S, Màu Trắng
7 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size XL, Màu Trắng Bộ 105,000 [8934578034926] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size XL, Màu Trắng
8 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size XXL, Màu Trắng Bộ 105,000 [4776] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size XXL, Màu Trắng
9 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size L, Màu Vàng Bộ 105,000 [4777] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size L, Màu Vàng
10 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Khẩu Trang, Size L, Màu Xanh Bộ 135,000 [8934578023577] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Khẩu Trang, Size L, Màu Xanh
11 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Khẩu Trang, Size M, Màu Xanh Bộ 135,000 [8934578023595] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Khẩu Trang, Size M, Màu Xanh
12 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Size XL, Màu Xanh Bộ 120,000 [8934578023683] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Nón, Size XL, Màu Xanh
13 Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size XXL, Màu Xanh Bộ 105,000 [4781] Quần Áo Chống Tĩnh Điện, Bộ Rời, Size XXL, Màu Xanh