BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Rổ Nhựa
1 Rổ 2T0 Cái 0 [9929] Rổ 2T0
2 Rố 2T4 Cái 0 [9930] Rố 2T4
3 Rổ 2T8 Cái 0 [9931] Rổ 2T8
4 Rổ 3T0 Cái 37,000 [9932] Rổ 3T0
5 Rổ 3T2 Cái 0 [9933] Rổ 3T2
6 Rổ 3T6 Cái 0 [9934] Rổ 3T6
7 Rổ 4T0 Cái 0 [9935] Rổ 4T0
8 Rổ 4T6 Cái 0 [9936] Rổ 4T6
9 Rổ 5T0 Cái 0 [9937] Rổ 5T0
10 Rổ 5T6 Cái 0 [9938] Rổ 5T6
11 Rổ Bầu Ht Cái 0 [9939] Rổ Bầu Ht
12 Rổ Bông Cái 0 [9940] Rổ Bông
13 Rổ Bông 2T2 (30X22X8) No.576 Cái 0 [9941] Rổ Bông 2T2 (30X22X8) No.576