BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sáp Nặn
1 Bộ Dụng Cụ Sáp Nặn Mct-C03 Bộ 11,000 [8935001847854] Bộ Dụng Cụ Sáp Nặn Mct-C03
2 Bộ Sáp Nặn Và Khuôn Thiên Long Mct-01/Do Đường Bộ 35,000 [8935001847816] Bộ Sáp Nặn Và Khuôn Thiên Long Mct-01/Do Đường product.origin(6,)
3 Sáp nặn MC-03 8 màu Hộp 16,000 [8935001841159] Sáp nặn MC-03 8 màu product.origin(6,)
4 Sáp nặn MC-04 12 màu Hộp 21,000 [8935001841166] Sáp nặn MC-04 12 màu product.origin(6,)
5 Sáp nặn MC-015 8 màu Hộp 16,000 [42311] Sáp nặn MC-015 8 màu
6 Sáp nặn MC-016 12 màu Hộp 28,000 [8935001847014] Sáp nặn MC-016 12 màu product.origin(6,)
7 Sáp nặn MC-021 6 màu Hộp 18,000 [42313] Sáp nặn MC-021 6 màu
8 Sáp nặn MC-022 12 màu Hộp 18,000 [42314] Sáp nặn MC-022 12 màu
9 Đất nặn hada Hộp 0 [42493] Đất nặn hada
10 Đất Nặn Win D-05 Màu Hộp 8,000 [8936008800422] Đất Nặn Win D-05 Màu
11 Đất Sét 10 Màu Hộp 0 [42496] Đất Sét 10 Màu
12 Bộ Sáp Nặn Thiên Long ColoKit MCT-C02 Hộp 40,000 [8935001847847] Bộ Sáp Nặn Thiên Long ColoKit MCT-C02
13 Đất nặn 12 Màu + 3 khuân Deli ED75246 Hộp 33,600 [55824] Đất nặn 12 Màu + 3 khuân Deli ED75246