BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Da
1 Sổ A4 Ly Na Dày Quyển 0 [42879] Sổ A4 Ly Na Dày
2 Sổ A4 Mỏng Lyna Quyển 0 [42880] Sổ A4 Mỏng Lyna
3 Sổ Ck 2 Bìa Da Tốt Quyển 0 [42881] Sổ Ck 2 Bìa Da Tốt
4 Sổ Ck1 Dày Quyển 0 [42882] Sổ Ck1 Dày
5 Sổ Ck1 Mỏng Quyển 5,300 [42883] Sổ Ck1 Mỏng
6 Sổ Ck2 Dày Quyển 0 [42884] Sổ Ck2 Dày
7 Sổ Ck2 Mỏng Quyển 7,500 [42885] Sổ Ck2 Mỏng
8 Sổ Ck3 Dày Quyển 0 [42886] Sổ Ck3 Dày
9 ổ Ck3 MỏngS Quyển 0 [42887] ổ Ck3 MỏngS
10 Sổ Ck4 Dày Quyển 0 [42888] Sổ Ck4 Dày
11 Sổ Ck4 Mỏng Quyển 9,500 [42889] Sổ Ck4 Mỏng
12 Sổ Ck5 Dày Quyển 0 [42890] Sổ Ck5 Dày
13 Sổ Ck5 Mỏng Quyển 17,500 [42891] Sổ Ck5 Mỏng