BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Lưu Danh Thiếp
1 Sổ Lưu Danh Thiếp Plus A4-200P Quyển 0 [42955] Sổ Lưu Danh Thiếp Plus A4-200P
2 Sổ Lưu Danh Thiếp Plus A4-400P Quyển 0 [42956] Sổ Lưu Danh Thiếp Plus A4-400P
3 Sổ Lưu Danh Thiếp Plus A5-120P Quyển 0 [42957] Sổ Lưu Danh Thiếp Plus A5-120P
4 Sổ Lưu Danh Thiếp Plus A5-240P Quyển 0 [42958] Sổ Lưu Danh Thiếp Plus A5-240P
5 Sổ Menu A4 Quyển 0 [42959] Sổ Menu A4
6 Sổ Menu A5 Quyển 0 [42960] Sổ Menu A5
7 IN CARD OFFSET Hộp 190,000 [55805] IN CARD OFFSET