BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sơn Các Loại
1 Sơn Galant Màu Đỏ 505 3Kg Cái 0 [23642] Sơn Galant Màu Đỏ 505 3Kg
2 Sơn Galant Màu Vàng 509 1Kg Cái 95,000 [23643] Sơn Galant Màu Vàng 509 1Kg
3 Sơn Galant Màu Vàng 509 3Kg Cái 265,000 [23644] Sơn Galant Màu Vàng 509 3Kg
4 Sơn Galant Màu Xám 0.5Kg Cái 0 [23645] Sơn Galant Màu Xám 0.5Kg
5 Sơn Galant Màu Xám 531 1Kg Cái 95,000 [23646] Sơn Galant Màu Xám 531 1Kg
6 Sơn Galant Màu Xám 531 3Kg Cái 0 [23647] Sơn Galant Màu Xám 531 3Kg
7 Sơn Galant Màu Xanh 532 3Kg Cái 0 [23648] Sơn Galant Màu Xanh 532 3Kg
8 Sơn Galant Màu Xanh Đậm 577 3Kg Cái 0 [23649] Sơn Galant Màu Xanh Đậm 577 3Kg
9 Sơn Xịt Atm A211 Cái 35,000 [23650] Sơn Xịt Atm A211
10 Sơn Galant Màu Xanh Lá 515 1Kg Thùng 95,000 [56206] Sơn Galant Màu Xanh Lá 515 1Kg