BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sọt Nhựa
1 Sọt Bầu Lưới Lưới I1606 Cái 0 [10044] Sọt Bầu Lưới Lưới I1606
2 Sọt Bầu Lưới Nhỏ I1534 Cái 0 [10045] Sọt Bầu Lưới Nhỏ I1534
3 Sọt Kiểu Lớn 7902 Cái 0 [10048] Sọt Kiểu Lớn 7902
4 Sọt Kiểu Nhỏ 7900 Cái 0 [10049] Sọt Kiểu Nhỏ 7900
5 Sọt Kiểu Trung 7901 Cái 0 [10050] Sọt Kiểu Trung 7901
6 Sọt Nhỏ Mới 6509 Cái 0 [10052] Sọt Nhỏ Mới 6509
7 Sọt Nhỏ Oval No.H043 Cái 35,000 [10053] Sọt Nhỏ Oval No.H043
8 Sọt Nhựa Đạp Tròn Ht Cái 0 [10054] Sọt Nhựa Đạp Tròn Ht
9 Sọt Nhựa HS009 Cái 0 [10055] Sọt Nhựa HS009
10 Sọt Nhựa Trung Oval 32*37Cm Đỏ Cái 0 [10056] Sọt Nhựa Trung Oval 32*37Cm Đỏ
11 Sọt Nhựa Trung Oval 32*37Cm Dương Cái 0 [10057] Sọt Nhựa Trung Oval 32*37Cm Dương
12 Sọt Nhựa Vuông - 269 Cái 65,000 [10058] Sọt Nhựa Vuông - 269
13 Sọt Nhựa Vuông Ht Cái 0 [10059] Sọt Nhựa Vuông Ht