BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sọt Rác
1 Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63516 (Xám) Cái 125,000 [56526] Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63516 (Xám)
2 Rổ Đựng Rác Chữ Nhật TOPPOINT HY63516 (ĐEN) Cái 0 [10714] Rổ Đựng Rác Chữ Nhật TOPPOINT HY63516 (ĐEN)
3 Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63515 (ĐEN) Cái 105,000 [10715] Rổ Đựng Rác Tròn TOPPOINT HY63515 (ĐEN)
4 Sọt tròn Nhí (21X19.5) No.630 Cái 25,000 [10716] Sọt tròn Nhí (21X19.5) No.630
5 Sọt Bầu Nhí OVAL (28X28x29) No.H042 Cái 25,000 [10717] Sọt Bầu Nhí OVAL (28X28x29) No.H042
6 Sọt Tròn Trung (30,5x 31,5) No.269 Cái 35,000 [8935007722698] Sọt Tròn Trung (30,5x 31,5) No.269
7 Sọt Trung OVAL (35X35X38) No.H044 Cái 48,000 [10719] Sọt Trung OVAL (35X35X38) No.H044
8 Sọt Đại Oval (41X41X45 Cm) No.H207 Cái 95,000 [10720] Sọt Đại Oval (41X41X45 Cm) No.H207
9 Sọt Cồ (44X44X54.5) No.H208 Cái 95,000 [10721] Sọt Cồ (44X44X54.5) No.H208
10 Sọt Quai Trung (31x34) No.731 Cái 0 [10722] Sọt Quai Trung (31x34) No.731