BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sữa Các Loại
1 Sữa Ông Thọ (Vỉ= 6 HỘP) Vỉ 36,000 [56344] Sữa Ông Thọ (Vỉ= 6 HỘP)
2 Sữa Ngôi Sao Phương Nam (hộp giấy) LỚN Lon 70,000 [42740] Sữa Ngôi Sao Phương Nam (hộp giấy) LỚN
3 Sữa Ông Thọ Lon Lon 25,000 [42741] Sữa Ông Thọ Lon
4 Sữa Tươi Tiệt Trùng Không Đường Cô Gái Hà Lan Hộp 1L Hộp 0 [55802] Sữa Tươi Tiệt Trùng Không Đường Cô Gái Hà Lan Hộp 1L
5 Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Không Đường - Hộp Giấy 1L Thùng 0 [48264] Sữa Tươi Tiệt Trùng Vinamilk Không Đường - Hộp Giấy 1L
6 Sữa Vinamilk Bịch Dâu 220ML Thùng 0 [48265] Sữa Vinamilk Bịch Dâu 220ML
7 Sữa Vinamilk Bịch Không Đường 220ML Thùng 0 [48266] Sữa Vinamilk Bịch Không Đường 220ML
8 Sữa Vinamilk Bịch Socola 220ML Thùng 0 [48267] Sữa Vinamilk Bịch Socola 220ML
9 Sữa Vinamilk Hộp (110Ml) Thùng 0 [48268] Sữa Vinamilk Hộp (110Ml)
10 Sữa Vinamilk Hộp 180Ml Thùng 0 [48269] Sữa Vinamilk Hộp 180Ml
11 Sữa Yomost Hương Cam Thùng 330,000 [56775] Sữa Yomost Hương Cam