BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sữa Tắm
1 Sữa Tắm Enchanteur 650 Ml Chai 0 [26265] Sữa Tắm Enchanteur 650 Ml
2 Sữa Tắm Gội Pigeon 700Ml Chai 0 [26266] Sữa Tắm Gội Pigeon 700Ml
3 Sữa Tắm Johnson Baby 500Ml Chai 0 [26267] Sữa Tắm Johnson Baby 500Ml
4 Sữa Tắm Lifeboy 180G Chai 0 [26268] Sữa Tắm Lifeboy 180G
5 Sữa Tắm Nước Hoa Lux 530G Chai 82,000 [26269] Sữa Tắm Nước Hoa Lux 530G
6 SỮA TẮM JONHSON 200ML Chai 65,000 [56585] SỮA TẮM JONHSON 200ML