BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tập Tô Màu
1 Tập Tô Màu Cb-017/Do Thiên Long Quyển 12,000 [47870] Tập Tô Màu Cb-017/Do Thiên Long
2 Tập Tô Màu Cb-07/Do Thiên Long Quyển 12,000 [47871] Tập Tô Màu Cb-07/Do Thiên Long
3 Tập Tô Màu Cb-08/Do Thiên Long Quyển 0 [47872] Tập Tô Màu Cb-08/Do Thiên Long
4 Tập Tô Màu Cb-09 Thiên Long Quyển 8,000 [47873] Tập Tô Màu Cb-09 Thiên Long
5 Tập Tô Màu Cb-11 Thiên Long Quyển 8,000 [47874] Tập Tô Màu Cb-11 Thiên Long
6 Tập Tô Màu Cb-12 Thiên Long Quyển 8,000 [47875] Tập Tô Màu Cb-12 Thiên Long
7 Tập Tô Màu Thiên Long TL CB 011 Quyển 7,000 [47876] Tập Tô Màu Thiên Long TL CB 011
8 Tập Tô Màu Thiên Long TL CB 012 Quyển 0 [47877] Tập Tô Màu Thiên Long TL CB 012
9 Tập Tô Màu Thiên Long TL CB 09 Quyển 7,500 [47878] Tập Tô Màu Thiên Long TL CB 09
10 Tập Tô Màu Cb-018/Do Thiên Long Quyển 12,000 [56561] Tập Tô Màu Cb-018/Do Thiên Long
11 Tập Tô Màu Cb-019/Do Thiên Long Quyển 12,000 [56562] Tập Tô Màu Cb-019/Do Thiên Long