BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thang Dây Inox - Dây Cứu Người
1 Cuộn Dây Cứu Nạn 20M cái 0 [23237] Cuộn Dây Cứu Nạn 20M
2 Thang Dây Chữa Cháy Inox cái 0 [23556] Thang Dây Chữa Cháy Inox
3 Thang Thoát Hiểm Cuốn – Th.56 cái 0 [23558] Thang Thoát Hiểm Cuốn – Th.56
4 Thang Thoát Hiểm Cuốn Chống Tường – Th.58 cái 0 [23559] Thang Thoát Hiểm Cuốn Chống Tường – Th.58
5 Dây Thoát Hiểm Đám Cháy cái 0 [23560] Dây Thoát Hiểm Đám Cháy
6 Thang Dây Thoát Hiểm Inox Mét 180,000 [58348] Thang Dây Thoát Hiểm Inox