BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thau Nhựa
1 Bộ Thau Rổ - 2T0 Duy Tân Cái 0 [10078] Bộ Thau Rổ - 2T0 Duy Tân
2 Bộ Thau Rổ - 2T4 Duy Tân Cái 0 [10079] Bộ Thau Rổ - 2T4 Duy Tân
3 Bộ Thau Rổ - 2T8 Duy Tân Cái 0 [10080] Bộ Thau Rổ - 2T8 Duy Tân
4 Bộ Thau Rổ - 3T2 Duy Tân Cái 0 [10081] Bộ Thau Rổ - 3T2 Duy Tân
5 Bộ Thau Rổ - 3T6 Duy Tân Cái 0 [10082] Bộ Thau Rổ - 3T6 Duy Tân
6 Bộ Thau Rổ - 4T0 Duy Tân Cái 38,000 [10083] Bộ Thau Rổ - 4T0 Duy Tân
7 Bộ Thau Rổ Hột Xoài C1408-J1408 Đại Đồng Tiến Cái 0 [10084] Bộ Thau Rổ Hột Xoài C1408-J1408 Đại Đồng Tiến
8 Bộ Thau Rổ Nhật Nhỏ C1147-J1147 Đại Đồng Tiến Cái 0 [10085] Bộ Thau Rổ Nhật Nhỏ C1147-J1147 Đại Đồng Tiến
9 Bộ Thau Rổ Nhật Trung C1148-J1148 Đại Đồng Tiến Cái 0 [10086] Bộ Thau Rổ Nhật Trung C1148-J1148 Đại Đồng Tiến
10 Bộ Thau Rổ Oval Lớn C908-J909 Đại Đồng Tiến Cái 0 [10087] Bộ Thau Rổ Oval Lớn C908-J909 Đại Đồng Tiến
11 Bộ Thau Rổ Oval Nhỏ C906-J907 Đại Đồng Tiến Cái 0 [10088] Bộ Thau Rổ Oval Nhỏ C906-J907 Đại Đồng Tiến
12 Bộ Thau Rổ Tròn Lớn C1070 - J1070 Đại Đồng Tiến Cái 0 [10089] Bộ Thau Rổ Tròn Lớn C1070 - J1070 Đại Đồng Tiến
13 Bộ Thau Rổ Tròn Nhỏ C1069 - J1069 Đại Đồng Tiến Cái 0 [10090] Bộ Thau Rổ Tròn Nhỏ C1069 - J1069 Đại Đồng Tiến