BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thiết Bị Điện
1 Ổ cắm điện 4 ổ cắm, dây dài 2m Deli E18340(02) Cái 73,000 [56848] Ổ cắm điện 4 ổ cắm, dây dài 2m Deli E18340(02)
2 Ổ cắm điện 4 ổ cắm, dây dài 3m Deli E18340(03) Cái 90,000 [56852] Ổ cắm điện 4 ổ cắm, dây dài 3m Deli E18340(03)
3 Bộ 3 Con Tắt Điện Âm Tường Bộ 0 [4719] Bộ 3 Con Tắt Điện Âm Tường
4 Bộ 5 Con Tắt Điện Âm Tường Bộ 0 [4720] Bộ 5 Con Tắt Điện Âm Tường
5 Chuột Bóng Đèn Philip Cái 10,000 [10571] Chuột Bóng Đèn Philip
6 Phích Cắm Cái 8,000 [10572] Phích Cắm
7 Tăng Pho Philip 1.2M Cái 63,000 [10573] Tăng Pho Philip 1.2M
8 Tăng Pho Philip 6 Tấc Cái 0 [10574] Tăng Pho Philip 6 Tấc
9 Đầu Chuyển 2 Chấu Thành 3 Chấu Cái 25,000 [10575] Đầu Chuyển 2 Chấu Thành 3 Chấu
10 Đầu Chuyển 3 Chấu Thành 2 Chấu Cái 25,000 [10576] Đầu Chuyển 3 Chấu Thành 2 Chấu
11 Tang Phô 1.2M Cái 63,000 [10577] Tang Phô 1.2M
12 Đuôi Bóng Đèn Philip Cái 16,000 [10578] Đuôi Bóng Đèn Philip
13 Ổ Cắm Điện 2 Chấu 3 Lỗ (3Ts3-2) Cái 95,000 [10579] Ổ Cắm Điện 2 Chấu 3 Lỗ (3Ts3-2)