BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thiết Bị Mạng
1 Thiết Bị Phát Wifi Mf855 cái 0 [6149] Thiết Bị Phát Wifi Mf855
2 Bộ Phát Wifi 3G 4G Tp-Link M7350 (Đen) cái 0 [6150] Bộ Phát Wifi 3G 4G Tp-Link M7350 (Đen)
3 Dây Mạng 10M mét 0 [42748] Dây Mạng 10M
4 Dây Mạng 10M (Bấm Sẵn 2 Đầu) mét 0 [42749] Dây Mạng 10M (Bấm Sẵn 2 Đầu)
5 Dây Mạng 2M mét 0 [42750] Dây Mạng 2M
6 Dây Mạng 3M (Bấm Sẵn 2 Đầu) mét 0 [42751] Dây Mạng 3M (Bấm Sẵn 2 Đầu)
7 Dây Mạng 8M (Bấm Sẵn 2 Đầu) mét 0 [42752] Dây Mạng 8M (Bấm Sẵn 2 Đầu)