BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy
1 Bình Chữa Cháy Bằng Bột ABC - Mfzl4 Bình 0 [4663] Bình Chữa Cháy Bằng Bột ABC - Mfzl4
2 Bình Chữa Cháy Bằng Bột ABC 35Kg Mfzl35 Bình 1,550,000 [4664] Bình Chữa Cháy Bằng Bột ABC 35Kg Mfzl35
3 Bình Chữa Cháy Bằng Bột ABC 4Kg Bình 255,000 [4665] Bình Chữa Cháy Bằng Bột ABC 4Kg
4 Bình Chữa Cháy Bằng Bột ABC 8Kg Bình 290,000 [4666] Bình Chữa Cháy Bằng Bột ABC 8Kg
5 Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 1Kg Bình 0 [4667] Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 1Kg
6 Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 2Kg Bình 0 [4668] Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 2Kg
7 Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 35Kg Bình 0 [4669] Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 35Kg
8 Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 35Kg Mft35 Bình 0 [4670] Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 35Kg Mft35
9 Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 4Kg Bình 285,000 [4671] Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 4Kg
10 Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 4Kg - Vỏ Bình Hàn Bình 0 [4672] Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 4Kg - Vỏ Bình Hàn
11 Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 4Kg Mfz4 Bình 220,000 [4673] Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 4Kg Mfz4
12 Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 8Kg Bình 0 [4674] Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 8Kg
13 Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 8Kg - Vỏ Bình Hàn Bình 0 [4675] Bình Chữa Cháy Bằng Bột Bc 8Kg - Vỏ Bình Hàn