BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thùng Gạo
1 Thùng Gạo 110L - Ht Cái 0 [10239] Thùng Gạo 110L - Ht
2 Thùng Gạo 125L - Ht Cái 0 [10240] Thùng Gạo 125L - Ht
3 Thùng Gạo 160L - Ht Cái 0 [10241] Thùng Gạo 160L - Ht
4 Thùng Gạo 220L - Ht Cái 0 [10242] Thùng Gạo 220L - Ht
5 Thùng Gạo 60L - Ht Cái 0 [10243] Thùng Gạo 60L - Ht
6 Thùng Gạo 80L- Ht Cái 0 [10244] Thùng Gạo 80L- Ht
7 Thùng Gạo Matsu 15Kg Cái 0 [10245] Thùng Gạo Matsu 15Kg
8 Thùng Gạo Matsu 25Kg Cái 0 [10246] Thùng Gạo Matsu 25Kg