BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thùng Nhựa
1 Thùng 100L (Có Nắp) Cái 0 [10247] Thùng 100L (Có Nắp)
2 Thùng 120L (Có Nắp) Cái 0 [10248] Thùng 120L (Có Nắp)
3 Thùng 160L (Có Nắp) Cái 0 [10249] Thùng 160L (Có Nắp)
4 Thùng 220L (Có Nắp) Cái 0 [10250] Thùng 220L (Có Nắp)
5 Thùng 25L (Có Nắp) Cái 0 [10251] Thùng 25L (Có Nắp)
6 Thùng 35L (Có Nắp Có Quai) Cái 0 [10252] Thùng 35L (Có Nắp Có Quai)
7 Thùng 60L (Có Nắp Có Quai) Cái 0 [10253] Thùng 60L (Có Nắp Có Quai)
8 Thùng 70L (Có Nắp) Cái 0 [10254] Thùng 70L (Có Nắp)
9 Thùng 80L (Có Nắp Không Quai) Cái 0 [10255] Thùng 80L (Có Nắp Không Quai)
10 Thùng 90L (Có Nắp) Cái 0 [10256] Thùng 90L (Có Nắp)
11 Thùng B Không Nắp (10L - 15L - 20L) Cái 0 [10257] Thùng B Không Nắp (10L - 15L - 20L)
12 Thùng Car Tông (45X35X45) Cái 50,000 [10258] Thùng Car Tông (45X35X45)
13 Thùng Car Tông 60*40*40 3 lớp Cái 40,000 [10259] Thùng Car Tông 60*40*40 3 lớp