BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Thước Các Loại
1 Bộ Thước E Kê Dẻo DELI 6204 Bộ 16,000 [6921734962041] Bộ Thước E Kê Dẻo DELI 6204 product.origin(6,)
2 Bộ Thước Eke 15Cm Deli E6415 Bộ 26,054 [4998] Bộ Thước Eke 15Cm Deli E6415
3 Bộ Thước Eke 20 Cm Deli 6420 Bộ 16,000 [6921734964205] Bộ Thước Eke 20 Cm Deli 6420
4 Bộ Thước Eke 25Cm Deli E6425 Bộ 15,020 [5000] Bộ Thước Eke 25Cm Deli E6425
5 Bộ Thước Eke 30Cm Deli E6430 Bộ 24,630 [5001] Bộ Thước Eke 30Cm Deli E6430
6 Bộ Thước Eke 35Cm Deli E6435 Bộ 46,000 [6921734964359] Bộ Thước Eke 35Cm Deli E6435
7 Bộ Thước Eke 40Cm Deli E6440 Bộ 65,000 [5003] Bộ Thước Eke 40Cm Deli E6440
8 Bộ Thước Eke 45Cm Deli E6445 Bộ 54,300 [5004] Bộ Thước Eke 45Cm Deli E6445
9 Bộ Thước Hình Học Bộ 0 [5006] Bộ Thước Hình Học
10 Bộ Thước Kẻ 4 Món (In Hình) Deli 71955 Bộ 0 [5007] Bộ Thước Kẻ 4 Món (In Hình) Deli 71955
11 Bộ Thước Kẻ 4 Món (Không Hình) Deli 71953 Bộ 10,000 [5008] Bộ Thước Kẻ 4 Món (Không Hình) Deli 71953
12 Thước Bộ Đa Năng 5 Cây Win No.160 Bộ 11,000 [8936008800286] Thước Bộ Đa Năng 5 Cây Win No.160 product.origin(6,)
13 Thước Bộ Sr012 Bộ 0 [5010] Thước Bộ Sr012