BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Tủ, Túi Sơ Cứu Y Tế
1 Tủ Thuốc Y Tế 35*28*15Cm cái 415,000 [23567] Tủ Thuốc Y Tế 35*28*15Cm
2 Tủ Thuốc Y Tế 50*35*20Cm cái 370,000 [23568] Tủ Thuốc Y Tế 50*35*20Cm
3 Túi Cứu Thương Loại B cái 1,550,000 [23569] Túi Cứu Thương Loại B
4 Túi Cứu Thương Loại C cái 2,400,000 [23570] Túi Cứu Thương Loại C
5 Túi Cứu Thương Y Tế Theo Thông Tư 09 cái 0 [23571] Túi Cứu Thương Y Tế Theo Thông Tư 09
6 Túi Da Cứu Thương cái 120,000 [23572] Túi Da Cứu Thương
7 Bộ Túi Y Tế SafeKit VP1 (15sp) Bộ 495,000 [56701] Bộ Túi Y Tế SafeKit VP1 (15sp)
8 Túi Cứu Thương Loại A cái 1,500,000 [56727] Túi Cứu Thương Loại A