BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Úp Ly Nhựa
1 Úp Ly Bi Lớn Cái 0 [10393] Úp Ly Bi Lớn
2 Úp Ly Bi Tròn Cái 0 [10394] Úp Ly Bi Tròn
3 Úp Ly Bi Trung Cái 0 [10395] Úp Ly Bi Trung
4 Úp Ly Lớn Cái 0 [10396] Úp Ly Lớn
5 Úp Ly Nhỏ Cái 0 [10397] Úp Ly Nhỏ
6 Úp Ly Sen Lớn 3504 Cái 0 [10398] Úp Ly Sen Lớn 3504
7 Úp Ly Sen Nhỏ 3503 Cái 0 [10399] Úp Ly Sen Nhỏ 3503
8 Úp Ly Tim Lớn Cái 0 [10400] Úp Ly Tim Lớn
9 Úp Ly Tim Nhỏ Cái 0 [10401] Úp Ly Tim Nhỏ
10 Úp Ly Tim Trung Cái 0 [10402] Úp Ly Tim Trung
11 Úp Ly Trung Cái 0 [10403] Úp Ly Trung
12 Úp Ly Xoay Cái 0 [10404] Úp Ly Xoay