BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Vải Lau, Giẻ Lau Công Nghiệp
1 Vải Lau Màu (Chia 1 Cục =5Kg) Cl Kg 10,000 [42701] Vải Lau Màu (Chia 1 Cục =5Kg) Cl
2 Vải Lau Màu (Chia 1 Cục =5Kg) Klinh Kg 0 [42702] Vải Lau Màu (Chia 1 Cục =5Kg) Klinh
3 Vải Lau Màu Cl Kg 20,000 [42703] Vải Lau Màu Cl
4 Vải Lau Màu Klinh Kg 25,000 [42704] Vải Lau Màu Klinh
5 Vải Lau Màu Miếng Bàn Tay Kg 0 [42705] Vải Lau Màu Miếng Bàn Tay
6 Vải Lau Trắng (Loại 1 Bao=50 Kg) Kg 35,000 [42706] Vải Lau Trắng (Loại 1 Bao=50 Kg)
7 Vải Lau Trắng (Loại 1 Cục=5Kg, Phân Cục) Kg 20,000 [42707] Vải Lau Trắng (Loại 1 Cục=5Kg, Phân Cục)