BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Vật Liệu Làm Bảng
1 Thanh Bảng Tên Mica Cái 0 [5921] Thanh Bảng Tên Mica
2 Thanh Bảng Tên Sân Khấu Kt Cao 25Cm, Dài 2,45M Cái 0 [5922] Thanh Bảng Tên Sân Khấu Kt Cao 25Cm, Dài 2,45M
3 Co Nhựa Làm Bảng Học Sinh Cái 0 [5923] Co Nhựa Làm Bảng Học Sinh
4 Co Nhựa Làm Bảng Từ Cái 0 [5924] Co Nhựa Làm Bảng Từ
5 Nhôm Bo Bảng Rảnh 10Cm-6M(Bảng Nỉ) Cây 0 [23355] Nhôm Bo Bảng Rảnh 10Cm-6M(Bảng Nỉ)
6 Nhôm Bo Bảng Rảnh 16Cm-6M(Bảng Từ) Cây 0 [23356] Nhôm Bo Bảng Rảnh 16Cm-6M(Bảng Từ)
7 Nhôm Cánh Trơn Lớn 6M(Mica Ngoại) Cây 0 [23357] Nhôm Cánh Trơn Lớn 6M(Mica Ngoại)
8 Nhôm Cánh Trơn Nhỏ Tb 6M(Nhôm Chỉ) Cây 0 [23358] Nhôm Cánh Trơn Nhỏ Tb 6M(Nhôm Chỉ)
9 Nhôm Đế Bảng 6M(Kệ Phấn) Cây 0 [23359] Nhôm Đế Bảng 6M(Kệ Phấn)
10 Nhôm Làm Bảng Hình Chữ V Cây 0 [23360] Nhôm Làm Bảng Hình Chữ V
11 Nhôm Làm Bảng Mica Cây 0 [23361] Nhôm Làm Bảng Mica
12 Nhôm Làm Bảng Từ Cây 0 [23362] Nhôm Làm Bảng Từ
13 Nhôm Làm Kệ Viết Cây 0 [23363] Nhôm Làm Kệ Viết