BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Vở Vẽ
1 Bộ Tập Vẽ Thiên Long Ss-01 Quyển 0 [48047] Bộ Tập Vẽ Thiên Long Ss-01
2 Vở Vẽ A4 Deli Ez55002 Quyển 0 [48048] Vở Vẽ A4 Deli Ez55002
3 Vở Vẽ A4 Deli Ez55102 Quyển 63,000 [48049] Vở Vẽ A4 Deli Ez55102
4 Vở Vẽ A4 Deli Ez55202 Quyển 0 [48050] Vở Vẽ A4 Deli Ez55202
5 Vở Vẽ Thiên Long 23X33 Vv02 Quyển 0 [48051] Vở Vẽ Thiên Long 23X33 Vv02
6 Vở Vẽ Thiên Long A4 Vv01 Quyển 0 [48052] Vở Vẽ Thiên Long A4 Vv01
7 Vở Vẽ Thiên Long A4 Vv03 Quyển 0 [48053] Vở Vẽ Thiên Long A4 Vv03