BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Xịt Phòng, Sáp Thơm
1 Xịt Phòng Glade Chanh 280ml Chai 0 [26284] Xịt Phòng Glade Chanh 280ml
2 Xịt Phòng Glade Cỏ Hoa 280ml Chai 0 [26285] Xịt Phòng Glade Cỏ Hoa 280ml
3 Xịt Phòng Glade Hoa Hồng 280ml Chai 48,900 [26286] Xịt Phòng Glade Hoa Hồng 280ml
4 Xịt Phòng Glade Lài 280ml Chai 48,000 [26287] Xịt Phòng Glade Lài 280ml
5 Xịt Phòng Glade Lavender 280ml Chai 55,000 [26288] Xịt Phòng Glade Lavender 280ml
6 Xịt Phòng Lymo Hương Charming 350Ml Chai 0 [26289] Xịt Phòng Lymo Hương Charming 350Ml
7 Xịt Phòng Spring Hương Chanh 280ml Chai 45,000 [26290] Xịt Phòng Spring Hương Chanh 280ml
8 Xịt Phòng Spring Hương Hoa Hồng 280ml Chai 36,432 [26291] Xịt Phòng Spring Hương Hoa Hồng 280ml
9 Xịt Phòng Spring Hương Hồng Phấn 280ml Chai 28,000 [26292] Xịt Phòng Spring Hương Hồng Phấn 280ml
10 Xịt Phòng Spring Hương Lài 280ml Chai 34,000 [26293] Xịt Phòng Spring Hương Lài 280ml
11 Xịt Phòng Sumo 400Ml Cao Cấp Chai 0 [26294] Xịt Phòng Sumo 400Ml Cao Cấp
12 Nước Hoa Xịt Phòng Sumo 350Ml Hương Charming Chai 45,000 [26295] Nước Hoa Xịt Phòng Sumo 350Ml Hương Charming
13 Axeton 500ML Chai 45,000 [26296] Axeton 500ML