093 4567 704

Băng Trang Trí

Băng Trang Trí để trang trí ảnh, ghi chú trong sổ tay, thể hiện cá tính dùng để cột bóng trang trí, treo bóng, treo dây chữ,....... Với họa tiết siêu yêu, các bạn thoải mái sáng tạo và trang trí. Tại sangha.com.vn có nhiều mẫu cho bạn lựa chọn.